Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: novembris, 2017

N53. 3. cilindra problēma

Attēls
Ļoti izplatīta N53 dzinēja problēma: 3. cilindra darbības traucējumi.

Defekta izpausmes - nevienmērīga dzinēja darbība, misfires.
Apskatot kļūdu atmiņu, nereti ir kļūdas par 1. bankas fuel trim; 1.bankas CO katalizatoriem un/vai Lambda zondu trim (kopā ar 3. cilindra vai 1.;2. cilindra misfire).

Problēmas cēlonis: eļļas nokļūšana uz 3. cilindra aizdedzes spoles pīpītes un aizdedzes sveces izolatora.

Uzpildot eļļu, nereti neliels vai lielāks tās daudzums nokļūst uz dzinēja dekoratīvā vāka.
Blīve (10) ar laiku zaudē elastību, arī pats dekoratīvais vāks (11) deformējas. Turklāt, bieži vien (ņemot vērā regulāro nepieciešamību noņemt dekoratīvo vāku) dekoratīvais vāks tiek pieskrūvēts tikai ar divām priekšējām skrūvēm - tas problēmu tikai palielina.

Eļļa gar vāka (11) atvērumu gar blīvi (10) nokļūst uz 3. cilindra aizdedzes spoles korpusa vai spoles šahtas sienas, pa to notek uz spoles pīpīti. Nav precīzas informācijas, cik būtiska ir tīras (jaunas) eļļas ietekme, taču BMW AG savos aftersa…

Atkal par adaptācijām

Attēls
Ja dzinējs darbojas, kā to paredzējis ražotājs, remonta speciālistam nebūtu jāuztraucas par to, kā tiek veidotas adaptācijas. Tā, šķiet, jāsaprot pilnīgs informācijas vakuums par MSD80 adaptāciju veidošanu.
Situācijā, kad dzinējam rodas kāds defekts un tas tiek salīdzinoši operatīvi novērsts - viss arī notiek pēc ražotāja ieplānotā scenārija. Diemžēl diezgan bieža ir sekojoša situācija - auto, kas aprīkots ar N43/N53 dzinēju, ilgstoši nedarbojas NOx sistēma. Ilgstoši ir gadiem. Vairākus simtus tūkstošus km.
Šādas situācijas iemesli ir vairāki - gan remonta speciālistu zināšanu trūkums (sak - kas gan slikts var būt, ja nedarbojas NOx sensors? Lielāki izmeši? Vai tad vispār tas ko ietekmē?), gan arī tas, ka it kā tiešu katastrofālu tūlītēju seku šiem NOx sistēmas defektiem nav (dzinēju iespējams iedarbināt un pat ar auto braukt). Jā, dzinējs mēdz vibrēt, parādās misfire - kā parasti, ''vainīgas'' ir spoles, sprauslas (šie ''remonti'' gan nepalīdz, un veid…