Misfire algoritms un tā fail

Daudzi jautā - kāpec tiek veikti misfire algoritma testi dažādām software relīzēm? Kāpēc tas ir tik svarīgi?

Ļoti īsi par teoriju. Ja kādam cilindram gadās misfire, spararata ātruma izmaiņas ir nenozīmīgas. Tās ir nelielas, turklāt ar izteiktu svārstību efektu.
Piemēram - attēls no OVERVIEW OF ENGINE MISFIRE DETECTION METHODS USED IN ON BOARD DIAGNOSTICS. Joumal of Kones. Combustion Engines, Vol8, No 1-2, 2001.

Kā redzam, griezes izmaiņas konkrētajam testa eksemplāram pie 2000 RPM ir pat grūti saskatāmas, kur nu vēl - viegli izdalāms tieši ''vainīgais'' cilindrs.

To var redzēt, arī apskatot INPA live data situācijā, kad atsēgts kāds no cilindriem:
Šajā piemērā ir atslēgts 1-mais cilindrs. Redzams, ka 1-mais cilindrs ietekmē arī pārējo cilindru rādījumus: 5-tais cilindrs (nākošais pēc firing order) ir ar šķietami lielu efektivitāti, 3-šais (aiznākošais) ar nedaudz palielinātu, u.t.t.
Kā redzams šeit, daudzu relīžu (it īpaši - vecāku) MSD80 pašdiagnostikas sistēma rupji kļūdās, nosakot svārstveida procesa (kāda cilindra bojājuma gadījumā) atšķirības no ideālās veiktspējas.

Gadījumos, kad MSD80 Rough run algoritms strādā nekorekti, reizēm patiesi vainīgais cilindrs uzrāda nevis pazeminātu efektivitāti (kā tam vajadzētu būt), bet gan tieši pretēju - paaugstinātu (kļūdas rezultātā).
Attiecīgi, nekorektas darbības situācijā kā vainīgais cilindrs tiek atzīmēts nākošais (pēc firing order) - gadījumā, ja visa pārejas procesa polaritāte ir noteikta kļūdaini, vai aiznākošais (pēc firing order) cilindrs, ja vainīgā cilindra efektivitāte ir noteika nekorekti, bet visa pārejas procesa polaritāte - korekti.

Ko tas nozīmē reāla dzinēja gadījumā?
Pieņemsim, ka cilindra Nr.1 aizdedzes spole ir bojāta. Taču, tā kā MSD80 ir ieinstalēta veca (piemēram, 7611396) programmatūras relīze, algoritms kā vainīgus atzīmē cilindrus:

1.ais cilindrs - gadījumos, kad algoritms nostrādā korekti;
3.ais (aiznākošais, pēc firing order) cilindrs - gadījumos, kad vainīgā cilindra efektivitāte ir noteikta nekorekti (noteikta tuvu nominālai);
5.tais (nākošais, pēc firing order) cilindrs - gadījumos, kad ir sajaukta pārejas procesa polaritāte.

Tipveida gadījumā (7611396. relīze): ja 1-mais cilindrs stundas laikā 10 reizes ir izlaidis aizdedzes ciklu, reāli varam iegūt sekojošus (tipveida) rezultātus:

1. cilindrs: 5 misfire;
3. cilindrs: 2 misfire;
5. cilindrs: 3 misfire.

Šādi ir aptuvenie dati, kas iegūti, provocējot konkrēta cilindra misfire. It kā viss kārtībā - dominē 1-mais (reāli bojātais) cilindrs. Taču reālos apstākļos katrs no cilindriem papildus vairākas reizes tiek noteikts kā ''bojāts'' arī bez reālas nevienmērības (piem., nelīdzena ceļa ietekme).

Ņemot vērā rough road faktoru (ietekmi), misfire skaitītāji pat ideāla ceļa seguma gadījumā kļūst līdzīgāki, piemēram (ar iepriekšminēto 7611396. relīzi):

1. cilindrs: 7 misfire;
3. cilindrs: 5 misfire;
5. cilindrs: 6 misfire.

Kurš cilindrs(i) ir bojāts(i)? Un, ja nu Rough road ieviestās skaitītāju izmaiņas ir ''par labu'' 5-jam cilindram (šim scenārijam pietiek vien ar pāris papildus gadījumveida/random eveniem)? Jeb arī divu vai pat visu trīs cilindru skaitītāji pārsniedz treshold, lai ISTA D uzskatītu tos par ''bojātiem'' un atzīmētu, veicot testa plānu?

Pieredze rāda, ka viena cilindra defekts (vai pat reāla defekta neesamība, bet, piemēram: 1-ā cilindra jūtība pret live data logeru pieslēgumu) rada vismaz divu cilindru ''bojājuma'' pieteikumu!Lūk, vēl viens būtisks iemesls, kādēl MSD80 Rough run pašdiagnostikas sistēma agrīnām relīzēm ne tikai palīdz atrast vainīgo/bojāto cilindru, bet - tieši pretēji: kā bojātus uzrāda vairākus veselus cilindrus!

Kā rīkoties? rūpīgi ievērot šeit minētās rekomendācijas, īpaši:
1. skatīties misfire counter ar ELM adapteri, nevis paļauties uz ISTA D detektēto;
2. veikt īsas izbraukuma sesijas pa labas kvalitātes ceļu, nevis garas un pa nelīdzenu ceļu;
3. misfire skaititāju novērošanas laikā atslēgt diagnostikas aprīkojumu (pieslēgt to tikai datu nolasīšanas laikā);
4. pēc iespējas upgreidot MSD80 software release. Kā iespējami labākās testos tika noteiktas:
8603156 N53B30 UO E60/E61
8603178 N53B30 OO E60/E61
8603182..188 N53B30 OO E63(papildus rūpīgi pārbaudīt degvielas offset tipa LTFT, to veidošanas korektumu).

Šīm (jaunākajām) relīzēm kļūdaini noteiktu bojāto cilindru skaits ir niecīgs un pašdiagnostika strādā ticami. Ja ELM adapteris uzrāda lielus misfire skaitļus kādam cilindram, braucot pa līdzenu ceļu: pārbaudiet vainīgo cilindru aizdedzes sveces un spoles!
Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Klons no Lietuvas

Benzīna dzinēji, atgāzes un TA

Eksperiments. Trešais keiss.