Benzīna dzinēji, atgāzes un TA

Šajā ierakstā - nedaudz par CO katalizatoriem un atgāzēm.

Teicami strādājoša benzīna dzinēja tipveida atgāzu saturs redzams attēlā:
Kā redzams, pareizi strādājoša (ar Lambda 1,00) dzinēja CO/CH pirms katalizatoriem ir sagaidāms aptuveni sekojošs:
a) CO ap 0,5 .. 1,5 %;
b) HC 100 .. 300 ppm.

Secinājums Nr1: ja atgāzu mērījumi uzrāda CO/HC virs šiem raksturlielumiem (CO virs 2,0 .. 2,5 % un HC virs 300 .. 500 ppm), dzinējam pilnīgi noteikti ir problēmas ar degmaisījumu un tā sadedzināšanu (neatkarīgi no tā, vai auto ir vai nav aprīkots ar CO katalizatoriem, tie ir vai nav darba kārtībā).

Secinājums Nr2: ja degmaisījums nav optimāls (tas ir liess un/vai bagātināts), pieaug HC saturs pirms CO katalizatoriem (pat, ja nav misfire, kas HC paaugstina būtiski); ja degmaisījums ir bagātināts, pieaug CO saturs izplūdē. Lai novērtētu katalizatora efektivitāti, vispirms ir jānovērtē degmaisījums, t.i.: tā Lambda (Lambda jābūt 1,0). Piedevām, bagātinot degmaisījumu, samazinās CO katalizatoru veiktspēja. Piem., pie Lambda 0,97 .. 0,98 CO katalizatoru efektivitāte samazinās 2 .. 3 reizes.

Latvijā TA noteiktas sekojošas atgāzu normas benzīna dzinējiem:
a) ja auto ražots pēc 2001.gada 1.janvāra, HC nedrīkst pārsniegt 100 ppm;
b) ja auto ražots pēc 2003.gada 1.janvāra, CO nedrīkst pārsniegt 0,3/0,2 % (tukšgaita/paaugstināti apgriezieni virs 2000 RPM).

Secinājums Nr3: ja BMW E60/90 utml. paaudzes auto nav CO katalizatoru (vai tie ir bojāti - nestrādā), tas nekādi neizies TA (ne CO, ne HC normu dēļ).

Internetā atrodami daudzi raksti par to, kas/kā ietekmē atgāzes, tādēļ šeit minēšu tikai specifiskas nianses:

1. lai novērtētu benzīna dzinēja atgāzes, visiem tā cilindriem jādabojas ar pareizu degmaisījumu (t.i.: korekti jāstrādā cilindru individuālajām adaptācijām); nekorektu cilindru adaptāciju gadījumā CO/HC pirms katalizatoriem var būt tik augsts, ka pat ar jauniem katalizatoriem atgāzes būs tuvu/virs maksimāli pieļautā;
2. dzinējam ir jādarbojas closed loop režīmā, t.i.: dzinējam jāregulē atgāzes, balstoties uz Lambda zondu rādījumiem. Lambda jābūt 0,99 .. 1,01 robežās (ieskaitot mērinstrumenta kļūdu, kurai vajadzētu būt ievērojami mazākai kā 0,01). Ja Lambda ir atšķirīga no iepriekšminētā (izņēmums: N43/N53 dzinēji, kad/ja tie darbojas Stratified charge), jānovērš problēmas cēloņi, nevis, piemēram, jāsteidz mainīt CO katalizatorus. Closed loop raksturojošs apstāklis: visu laiku strādā degmaisījuma korekcijas integratori, tie neiziet ārpus normāla darba diapazona (tipiski: ārpus -15 .. +15 %);
3. pirms CO/HC mērījumiem jānovērtē dzinēja darba temperatūra. N52/N53/N43 utml. dzinēju normāla darba temperatūra ir virs 100 oC. Ja dzinēja temperatūra ir pazemināta (tas ir silšanas režīmā vai kādu citu iemeslu dēļ nesasniedz pareizu: Normal/Eco mode darba temperatūru), iespējama bagātināta (ar Lambda 0,97 .. 0,98) degmaisījuma padošana, lai forsēti uzsildītu CO katalizatorus; šajā gadījumā CO saturs atgāzēs būs būtiski palielināts;
4. N43/N53 sērijas dzinēji tukšgaitā (TA mērījumu veikšanas apstākļos) var strādāt Stratified mode ar Lambda 2,0 .. 2,6, kā arī - Homogēna maisījuma režīmā. Stratified charge CO/HC saturs ir ļoti zems, un normu izpildīšana problēmas nesagādā. Homogēna maisījuma režīmā iespējama periodiska (īslaicīga) maisījuma bagātināšana. Saskaņā ar TIS: ja tukšgaitā novērojama Lambda zem 1,00 un palielināts CO saturs, brīdi jāpagaida un jāveic atkārtots CO/HC mērījums.

Ļoti daudzos gadījumos CO katalizatori tiek mainīti (defektēti) nepamatoti. Lai pēc CO katalizatoriem CO/HC būtu TA pieļaujamajās normās, pirms tiem (katalizatoriem) atgāzu saturam jābūt korektam (iepriekšminētajās robežās); katalizatoriem jābūt uzsildītiem līdz darba temperatūrai. Diemžēl, noteikt atgāzu saturu pirms CO katalizatoriem ir tehniski apgrūtināti, tāpēc parasti tiek izmantotas netiešas metodes (Lambda zondu rādījumi, misfire esamības novērtēšana pēc dzinēja vibrācijām, Lambda mērīšana izplūdes gāzēs). Bez šo datu rūpīgas analīzes nav iespējama katalizatoru veiktspējas novērtēšana.

Pirms vainot CO katalizatorus:
1. dzinējam jābūt darba temperatūrā (N sērijai: ap 100 .. 105 oC);
2. dzinējam jāstrādā normālā režīmā (t.i.: jāsilda visas Lambda zondes, jābūt pabeigtām visām degmaisījuma adaptācijām visos segmentos);
3. jāstrādā closed loop režīmam/integratoriem;
4. korekti jāstrādā cilindru individuālajām adaptācijām, Rough run menu jāuzrāda izbalansētu cilindru darbību, learnbits - pabeigtām spararata un tukšgaitas individuālajām adaptācijām;
5. jāstrādā kontroles Lambda zondēm, nedrīkst būt kļūdu par regulējošāmm un/vai kontroles Lambda zondēm, par EGR, VANOS, DISA, u.c. pamatsistēmām;
6. Lambda izplūdē jābūt 1,0 (izņemot N43/53 Stratified charge);
7. nedrīkst būt misfire, dzinēja raustīšanās, vibrācijas;
8. jāpārliecinās, ka, izpildoties VISIEM iepriekšminētajiem nosacījumiem, ABI (gan CO, gan HC) atgāzu raksturlielumi ir PROPORCIONĀLI (pret ideāli strādājošu dzinēju/TA normām) paaugstināti.

Tikai tad, ja piepildās p.8 minētais, ir iemesls uzskatīt, ka katalizatoru veiktspēja ir zema.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Klons no Lietuvas

Eksperiments. Trešais keiss.