Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: augusts, 2017

MSD80 programmatūras relīzes

Attēls
Jau iepriekšējos ierakstos minēju, ka MSD80 ir nesalīdzināmi sarežģītāka dzinēja vadības sistēma par līdz tam sastaptajām (arī MSV70/MSV80), un ir visnotaļ loģiski, ka šāda, sarežģīta dzinēja vadības sistēma satur gan kļūdas (par tām nedaudz sīkāk - šeit), gan arī programmatūras atjauninājumus.

Atruna: kā parasti - ražotājs nesniedz nekādu informāciju par izlabotajām kļūdām, visa minētā informācija iegūta, novērojot MSD80 darbības nianses.

Tā kā ražotājs nesniedz nekādu informāciju par software relīzem, kā arī - to ir daudz (paredzētas visām dzinēju jaudas versijām, dažādām komplektācijām: ar automātisko un manuālo ātrumkārbu, adaptīvo kruīza kontroli, bez tās, utml.), mēs neveicām programmatūras versiju numerācijas uzskaiti, bet - novērojām simptomus, kas varētu liecināt par novērstajām/esošajām kļūdām.

Agrīna izlaiduma (ap 2008. - 2009.gadu) programmatūras versijas. Internetā var atrast tehnisku reportu, kurā mērīts N43B20 dzinējs, kurš strādā Stratified charge ar Lambda 2,0 .. 1,4 pi…

NOx emulatora veiktspējas pārbaude

Attēls
Kad NOx emulators ir uzinstalēts un veikta jauna NOx sensora un jauna NOx katalizatora piekodēšana, ja vēlaties, varat pārbaudīt NOx emulatora veiktspēju.

Atveriet NOx koncentrācijas / Izplūdes temperatūras menu:
../F5/Shift+F2 INPA ar MSD80 loader 1.01../F5/Shift+F2/F1 INPA ar MSD80 loader 2.023 Ieslēdziet dzinēju un uzsildiet to līdz darba temperatūrai.
Uzsāciet kustību.
Aptuveni minūtes laikā pēc tam, kad izplūdes gāzu temperatūra būs sasniegusi 220 oC (attēlā: Bar Nr.1), NOx emulators ieslēgsies:
NOx koncentrācija (attēlā: Bar Nr.2) kļūs atšķirīga no 0 ppm;Lambda vērtība (attēlā: Bar Nr.4) rādīs izplūdē izmērīto skābekļa saturu  Pievērsiet uzmanību Offset vērtībai Overrun režīmā (attēlā: Bar Nr.3): tas būs 0 .. 4 ppm robežās; tipiski: 1 .. 3 ppm.

Ja iepriekšminētais atbilst - NOx emulators darbojas tā, kā paredzēts!

OEM NOx sensora problēmas un veiktspējas novērtēšana

Attēls
NOx sensors ir salīdzinoši dārga rezerves daļa, tā cena ir 450 - 500 EUR, bet darbamūžs - ierobežots.

Kā novērtēt NOx sensora veiktspēju?

1. MSD80 kļūdu atmiņa satur kļūdas, kas attiecas uz NOx sensoru (kļūdu saraksts - posta beigās). Šajā gadījumā, diemžēl, NOx sensors ir jāmaina. Nav novēroti gadījumi, kad MSD80 būtu atzīmējis kļūdas par NOx sensoru bez būtiska iemesla. Izņēmumi:
30DE, ko var ierakstīt arī tad, ja ir mehāniski bojāta izplūde (būtisks gaisa pieplūdums);2EAE situācijā, kad NOx sensoram nepienāk +12V barošanas spriegums vai nav kontakts spraudnī. 2. Kļūdu par NOx sensoru MSD80 atmiņā nav, bet, iespējams, ir kļūda 30EA, vai arī - dzinējam ir nenovēršamas problēmas ar Rough run, misfire, banku un/vai individuālajām adaptācijām. Šajā gadījumā jāveic specifiska NOx sensora veiktspējas pārbaude - specifiskas NOx sensora problēmas var būt arī bez kļūdu ierakstiem MSD80 atmiņā.
Izmantojot INPA, atvērt NOx sensora un atgāzu temperatūras menu
../F5/Shift+F2, ja tiek izmantots INP…

MSD80 īpatnības

Attēls
MSD80 ir ļoti komplicēta dzinēja vadības sistēma. Laiki, kad dzinēja vadības sistēma veica konkrētus, viegli saprotamus algoritmus, ir pagājuši neatgriezeniski. Šī brīža dzinēju vadības ir specializēti, augstas ražības datori, kas vienlaikus veic desmitiem dažādu uzdevumu. Saprotams, ka programmatūru šiem datoriem raksta cilvēki (programmētāji), kuriem gadās kļūmes. Un, pat ja programmētāji uzraksta ideālu kodu, kļūmes gadās procesoru/mikrokontrolieru ražotājiem (t.i.: procesors nekorekti izpilda konkrētus uzdevumus). Kļūmes gadās arī algoritmu izstrādes, bloku veiktspējas testos. Kļūmes gadās sensoru un izpildmehānismu ražotājiem (sensori gan sūta nekorektus datus, gan  - izpildmehānismi nekorekti izpilda rīkojumus). Zemāk apkopoti TOP 8 novērotie MSD80 bugs.

TOP 8.vieta.
Maldinoši pašdiagnostikas paziņojumi. Šī problēma raksturīga arī pāris nākošo TOP ierakstiem, bet šeit iekļauti vispārīgāki gadījumi, piemēram: dēļ nekorektām cilindru individuālajām adaptācijām tiek ierakstītas kļū…

Arī tā gadās..

Interesants gadījums iz Ferrari lietotāju pieredzes..

http://interworldna.com/pico/automotive/ferrari-o2-sensors.php

Piemērs, kas notiek, ja sajauc štekerīšus vietām. Šoreiz cilvēks tika cauri (kā var nojaust) ar kādiem 500 nepamatoti samaksātiem EUR (abu pirms-katu zondu nomaiņa).


Benzīna dzinēji, atgāzes un TA

Attēls
Šajā ierakstā - nedaudz par CO katalizatoriem un atgāzēm.

Teicami strādājoša benzīna dzinēja tipveida atgāzu saturs redzams attēlā:
Kā redzams, pareizi strādājoša (ar Lambda 1,00) dzinēja CO/CH pirms katalizatoriem ir sagaidāms aptuveni sekojošs:
a) CO ap 0,5 .. 1,5 %;
b) HC 100 .. 300 ppm.

Secinājums Nr1: ja atgāzu mērījumi uzrāda CO/HC virs šiem raksturlielumiem (CO virs 2,0 .. 2,5 % un HC virs 300 .. 500 ppm), dzinējam pilnīgi noteikti ir problēmas ar degmaisījumu un tā sadedzināšanu (neatkarīgi no tā, vai auto ir vai nav aprīkots ar CO katalizatoriem, tie ir vai nav darba kārtībā).

Secinājums Nr2: ja degmaisījums nav optimāls (tas ir liess un/vai bagātināts), pieaug HC saturs pirms CO katalizatoriem (pat, ja nav misfire, kas HC paaugstina būtiski); ja degmaisījums ir bagātināts, pieaug CO saturs izplūdē. Lai novērtētu katalizatora efektivitāti, vispirms ir jānovērtē degmaisījums, t.i.: tā Lambda (Lambda jābūt 1,0). Piedevām, bagātinot degmaisījumu, samazinās CO katalizatoru veiktspē…

N43/53 un CO katalizatori

Attēls
N43/N53 sērijas dzinēju izplūdes sistēmas aprīkotas ar 2 vai 4 gab. katalizatoriem:
1 vai 2 gab. CO katalizatori (1 gab. N43 dzinējiem, 2 gab. N53 sērijas dzinējiem) un
1 vai 2 gab. NOx katalizatori (1 gab. N43 dzinējiem, 2 gab. N53 sērijas dzinējiem).

Attēls: N43 sērijas dzinēju izplūdes sistēma (CO katalizators)


Attēls: N53 sērijas dzinēju izplūdes sistēma (CO katalizatori un Lambda zondes)


CO katalizatoru veikstpēju kontrolē viena vai divas šaurjoslas Lambda zondes (viena - N43 dzinējiem, divas - N53 dzinējiem). Plašāk par to, kā tiek veikta CO katalizatoru veiktspējas kontrole - šeit.

MSD80 (priekš N43/N53) veic CO katalizatoru veiktspējas kontroli divos režīmos: Homogēnas un Stratified charge iesmidzināšanas režīmu laikā, katram no režīmiem ir paredzētas savas kļūdas kļūdu kartē.

Homogēna maisījuma gadījumā CO katalizatoriem ir lielāka ''slodze'', tādēļ normālā situācijā (CO katalizatoru veiktspējai samazinoties normālas nolietošanās apstākļos) kļūdas par CO katal…