Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: jūnijs, 2017

Lambda zondu vadība

Attēls
Skābekļa sensori (Lambda zondes) veic izplūdes gāzu kontroli un ir viens no benzīna dzinēja svarīgākajiem mezgliem. Mūsdienu BMW benzīna dzinēji izmanto 3 vai 4 skābekļa sensorus.
4 cilindru dzinēji: katrai bankai platjoslas skābekļa sensoru un abām bankām kopēju kontroles (šaurjoslas) zondi (piem., N43 sērijas dzinējs); vai divas kontroles zondes (N46 sērijas dzinējs); 6 cilindru dzinēji: katrai bankai platjoslas skābekļa sensoru un katrai bankai – kontroles (šaurjoslas) zondi. Platjoslas Lambda zondes ir novietotas izplūdes sistēmas sākumā, pirms CO katalizatoriem. Kontroles Lambda zondes ir novietotas pēc CO katalizatoriem.

4 cilindru N43 sērijas dzinēja izplūdes sistēma (ar vienu CO katalizatoru un vienu kontroles zondi).

4 cilindru N46 sērijas dzinēja izplūdes sistēma un zondu izvietojums.

6 cilindru N52/N53 sērijas dzinēja izplūdes sistēma un zondu izvietojums.

Interesanti, ka par zondu darbības algoritmiem BMW tehniskā dokumentācija klusē. Par tehniski daudz vienkāršākām lietā…

N43 profilaktiskā apkope

Attēls
Ar Meistara atļauju publiskoju bildes, kā tiek veikta N43 dzinēja galvas profilaktiskā apkope.
Indikācijas: palielināts eļļas patēriņš.

Ar stetoskopu tiek izsekoti ieplūdes un izplūdes trakti:

Secinot, ka vainīgi ir vārstu blīvslēgi (kas palikuši pavisam ''kokaini''), dzinēja galva tiek noņemta, nostrūklota, visi elementi - notīrīti.


Salīdzinājumam - vārsts pēc un pirms tīrīšanas:


N43 ar jokainu uzvedību.

Attēls
Vienam N43 gadījās nokļūt pie kvalificēta mehāniķa. Izrādījās, ka vārstu blīvslēgi ir zaudējuši elastību, izplūdes vārsti peldēja eļļā. Eļļa lielos daudzumos bija nokļuvusi arī izplūdē.
Pēc dzinēja remonta (vārstu blīvslēgu maiņa, dzinēja galvas profilaktiska apkope, jauni blīvslēgi izplūdei) pienāca kārta vadības sistēmas apkopei. Dzinēja darbībā iepriekš bija veikti ''uzlabojumi'', ko bija veikuši iepriekšējie remonta ''speciālisti'', bet, lai saglabātu nelielu intrigu, par to pastāstīšu nedaudz vēlāk.

Statuss, kādā tika sākta auto dzinēja vadības apskate: vairākas it kā veiksmīgas braukšanas sesijas pēc adaptāciju dzēšanas, uzsildīts līdz darba temperatūrai. Aktīvu kļūdu MSD80 atmiņā nav. Dzinējs darbojas Homogēnā maisījumā, Homogēni liesu un Stratified charge neizmanto. Dzinēja darbību subjektīvi var raksturot: jocīga.

Pirmais solis: adaptāciju menu apskate. Jau šeit manāmas pirmās dīvainības:
a) ilgu laiku pēc dzinēja iedarbināšanas (vairāk kā 5 mi…

Kartera ventilācija

Attēls
Kartera ventilācijas sistēma tiek izmantota katrā mūsdienu dzinējā. Tās uzdevums: no kartera atsūkt eļļas un degvielas tvaikus un novadīt tos ieplūdes kolektorā atkārtotai sadedzināšanai.
Diemžēl sapratne par šī mezgla darbību bieži vien aprobežojas ar ''izlīdzināt spiedienus'', kas neatbilst patiesībai.

Kartera ventilācijas sistēma sastāv no 2 pamatmezgliem:
1. eļļas separators;
2. membrāna jeb vārsts.

Pirmā mezgla uzdevums: nodalīt eļļas/degvielas tvaikus no šķidrās frakcijas. Šim nolūkam izmanto centrbēdzes vai labirintveida separatorus. Abos gadījumos - šķidrā frakcija ar lielāku blīvumu vai nu centrbēdzes, vai inerces spēka ietekmē tiek ''atsijāta'', uz membrānu novadot tikai gāzveida frakciju. Šis mezgls ir ļoti primitīvs, un tehnisku apkopi prasa tikai labirintveida separators. Ja labirinta sieniņas ''apaug'' ar eļļas izdedžiem, netīrumiem, tas zaudē efektivitāti (tā sienu lauzuma vietas kļūst ieapaļas).

Membrāna darbojas sekojoš…

NOx emulatora izmantošana

Attēls

Error messages. Intro

Auto pašdiagnostika ir izstrādāta, lai atvieglotu defektu atrašanu auto elektronikas sistēmās. Katrs elektronikas modulis nepārtraukti kontrolē sensorus, izpildmehānismus, mezglu veiktspēju un problēmu gadījumā veic ierakstus kļūdu sarakstos un/vai modificē darbības algoritmus, lai nodrošinātu pēc iespējas bezpārtraukumu un maksimāli kvalitatīvu darbību. Mūsdienu auto kļūdu saraksti satur tūkstošus, pat desmitus tūkstošu kļūdu pozīciju.
Šajā postā vienkāršoti pastāstīšu par dažām niansēm, kas jāņem vērā, nolasot kļūdu kodus.
Sensoru un izpildmehānismu pieslēguma ķēžu kontrole.

Šī ir pati vienkāršākā pašdiagnostikas sadaļa – elektronikas modulis kontrolē sev pieslēgto ierīču elektriskās ķēdes: to nepārtrauktību un īssavienojumus. Vienkāršākais tādēļ, ka šo pašdiagnostikas daļu it kā neietekmē nekādi ārēji apstākļi, citas ierīces. Attiecīgi, ja kļūda uzrāda, ka ir bojāts savienojums ar kādu no sensoriem, mēs tai varētu ticēt. Diemžēl arī tik vienkāršās situācijās gadās izņēmumi. Tipveida…