Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: maijs, 2017

Vēlreiz par Lambda zondēm. N52

Attēls
Šodien pieslēdzos interesantam gadījumam, kur vairāki meistari nebija atraduši problēmas cēloni. Auto: 6er, dzinējs N52.
Simptomi: periodiskas kļūdas par trim vienā vai abās bankās (īpaši izteikti pirmajā bankā), nevienmērīga darbība, paaugstināts CO atgāzu līmenis izplūdē.
Auto īpašnieks nomainījis diezgan daudz un dažādu rezerves daļu, katalizatorus ieskaitot. Diemžēl pat katalizatoru maiņa nav samazinājusi CO saturu atgāzēs.

Dzinēja mehānisko lietu pārbaude uzrādīja kartera ventilācijas mezgla trubiņu hermētiskuma problēmas. Pēc šo defektu novēršanas pārbaude tika turpināta - pieredze liecināja, ka jābūt vēl kādam problēmu iemeslam.

Lūk, live data no strādājoša (MSV70 kļūdas atmiņā nav ierakstījis, dzinējs nesen noadaptēts) dzinēja.

Kā redzam, gandrīz viss izskatās ļoti glīti. Gan offset, gan proporcionālās adaptācijas ir tuvu nullei, integratori stabili un sistēma strādā closed loop režīmā.
Vienīgā lieta, kas ir neatbilstoša - Lambda vērtība 1.bankā. 0.96, kas ir būtiska atšķirība…

Sprauslu adaptāciju dati

Ja nu kādreiz kāds izdomā pierakstīt sprauslas... Vai arī - dzinējam ir neizskaidrojamas problēmas ar adaptācijām (tās velkas ļoti ilgi, nespēj beigties; dzinējam ir paliekoša vibrācija, neskatoties uz it kā pabeigtām adaptācijām, utml., neskatoties uz kļūdu neesamību MSD kļūdu atmiņā).
Atruna: kā parasti - oficiālas ražotāja informācijas nav, turpmāk aprakstītais apkopots no pieredzes, strādājot ar MSD80 - citās vadības bloka software relīzēs informācija, iespējams, var atšķirties.

Izskatās, ka sprauslu rūpnīcas kodējumu offset datu (tie, kas benzīna dzinēju sprauslu kodējumam sākas ar 1 vai, parasti: ar 2) jaunākais cipars ir 'kontrolsumma', kas, piedevām, veidota no abu kalibrēšanas datu grupu (2[1]XX un 5[6/7]XX) datiem un tiek izmantota datu 'patiesuma' pārbaudei. ISTA no MSD saņem statusa bitu - sakrīt vai nesakrīt šie dati ar rūpnīcas kodējumu algoritmu. Ja dati nav korekti, ISTA to ievadi neatļauj un neapstiprina. INPA statusa bitu ignorē, un, pat ja dati nav …

Spararata adaptācijas

Attēls
Spararata adatācijas ir visu adaptāciju pamats. Iespējams, pašas svarīgākās no adaptācijām. Es to salīdzinātu ar līmeņrādi, būvējot mājas pamatus. Ja līmeņrādis melo, nav iespējams izveidot ''taisnus'' pamatus, nav iespējama pareizu sienu uzbūvēšana.
Tie, kurus neinteresē detaļas, uzreiz var pāriet uz tēmas beigām - uz aprakstu, kā es veidoju spararata adaptācijas (metode kardināli atšķirīga no lasītajiem BMW ieteikumiem par adaptāciju veikšanu).
N.B. Tēma attiecas uz MSD80 (domāju, MSV80 būs tieši tas pats), citām vadības sistēmām var būt atšķirības!

Kas ir spararata adaptācijas?
Spararata disks ir aprīkots ar ''zobiem'' - izciļņiem tā griešanās ātruma un kloķvārpstas pozīcijas noteikšanai. Pozīcijas noteikšanai kalpo viens atšķirīgs ''zobs'' spararata diskā, visi zobi - griešanās ātruma mērīšanai.
Attēlā: 6 cilindru dzinēja spararats un tā sensors. Uz pilnu apli spararats ģenerē 60 impulsus, pa 20 uz katra cilindra darba ciklu.
Šie impu…