Mūžīgais triceklis

N43/N53 dzinēju lielā bēda - nevienmērīgā darbība - ir visiem interesentiem, entuziastiem un "remontētājim"zināma.
Jā, reizēm pie vainas ir sveces, spoles, smidzinātāji. Bet ir viens viltīgi noslēpies iemesls, par kuru nekur netiek minēts. Kas tas ir?

Bet nu par visu pēc kārtas!
Ja dzinējam ir kļūdas par NOx katalizatoru un/vai NOx sensoru (kļūdu uzskaitījums ieraksta beigās), MSD80 vadība atslēdz Stratified charge un Homogenius lean režīmus. Šie režīmi ir galvenie, kādēļ tika izstrādāts N43/N53 dzinējs. Alternatīvajā (patiesībā - avārijas: homogēnā) režīmā daudzas funkcionalitātes lietas ir ''apgrieztas'', kā rezultātā dzinējs brīžam darbojas kā agrīnie M50 ar Motronic 1.3 vadību un ļoti šauru degvielas korekcijas diapazonu un situācija veidojas sekojoša:

1. Ja nav iespējams dzinēja pamatrežīms (t.i.: Stratified charge), N43/N53 normāli neveic cilindru individuālās degmaisījuma adaptācijas un korekcijas, rezultātā - degmaisījuma sadaījums starp cilindriem kļūst neoptimāls, dzinējs sāk vibrēt. Turklāt, ir traucēta arī offset un multiplikatīvo adaptāciju veidošana gan aukstam, gan siltam dzinējam.
2. Ja gadās ''izlīst'' ārpus korekciju diapazona (parasti kādi 10 - 15%, atkarīgs no SW relīzes) ilgāk par noteikto laiku (ap 10 sekundēm), MSD80 ieraksta kļūdu par nespēju uzturēt degmaisījumu (kļūda par fuel trim kādā no divām vai abās bankās, liess vai trekns maisījums).
a) pie tam, dēļ nestrādājošām individuālajām korekcijām problēma kļūst nopietnāka, parasti kādā cilindrā seko grupveida misfire, un tad tiek atslēgta ''bojātā'' cilindra sprausla, uz laiku tiek pārtraukta Lamda zondu korekcija, situāciju tikai pasliktinot;
b) ierakstot konkrētu cilindru kā vaininieku, tiek maldināts diagnostikas veicēju, jo šajā gadījumā kļūda ir par matemātisku reģistra pārpildīšanos (kas pirmo piemeklē to cilindru, kura sprauslai pierakstīti visvairāk atšķirīgie koeficienti);
3. brīdī, kad tiek pārtraukta (uz laiku) Lambda kontrole, un visi cilindri strādā ar noklusējuma degmaisījumu, cilindrs(i), kuram(iem) ir liesākais maisījums, atkārtoti sāk izlaist aizdedzes ciklus. MSD80 cītīgi ieraksta kļūdas par misfire.

Pēc brīža (vai arī - izslēdzot/ieslēdzot elektrības padevi MSD80) Lambda kontrole tiek atjaunota, bet pēc šī notikuma dzinējs turpina raustīties. Iemesli nav precīzi skaidri, jo vadības algoritmus neviens (ārpus izstrādātāju komandas) nezin, bet izskatās pēc pārtrauktas atmiņā ierakstīto adaptāciju (ja tādas ir saglabājušās) izmantošanas. Sak, ja šādu adaptāciju izmantošana noveda pie tik kļūdaina maisījuma, tās nedrīkst/nevajag izmantot. Vēl vairāk - tukšgaitā pilnīgi vairs netiek atjaunotas individuālās adaptācijas (kas Stratified charge ir saistītas ar homogēno režīmu), kā rezultātā ar laiku iestājas būtisks disbalanss starp cilindriem aukstam, siltam, vai jebkādas temperatūras dzinējam. Šo problēmu var redzēt, ar INPA izvēloties analogos moduļus (nospiežot F5) un rough run submenu (F7). Ļoti labi var redzēt, ka individuālo adaptāciju mainīgie nekonverģē uz 0, cilindriem ir pastāvīga liela efektivitātes atšķirība.

Zīmīgi, ka kļūdu nodzēšana situāciju neuzlabo. Nodzēšot arī adaptācijas (ieskaitot cilindru sinhronizāciju INPA), tiek atjaunota individuālo tukšgaitas adaptāciju veidošana, bet tā turpinās tikai līdz nākošajai reizei, kad atkārtojas augstākminētais scenārijs.

Diemžēl N43/N53 dzinējiem atjaunot Stratified charge (kas fundamentāli risina šo problēmu) ''pa lēto'' nevar:
a) pārprogrammējot dzinēju uz ''vecāku'' versiju, jo šim dzinējam Stratified charge ir pamatrežīms, kurš nav iespējams bez strādājošas NOx sistēmas;
b) nelīdz arī kļūdu kartes ''paretināšana'';
c) nelīdz (pašsaprotami) NOx sensora atvienošana;
d) nav iespējama arī NOx sensora vienkārša: softiska simulācija (tas pieslēgts loCAN un nesaņem vajadzīgo informāciju no dCAN);
e) nelīdz arī jauna NOx katalizatora pierakstīšana, jo MSD80 ātri vien konstatē, ka tā veiktspēja ir neatbilstoša.

Šobrīd prototipa stadijā ir risinājums, kurš atjauno N43/N53 dzinēju darbību to sākotnējā veidā. Sekojiet jaunumiem!

P.S. Kāpēc degmaisījuma korekcijai nelīdz tikai adaptācijas? Sīkāk par šo adaptāciju un kompensāciju ierakstā, bet īsumā:
katram komponentam ir sava tehnoloģiskā pielaide, reti mazāka par +/-5 - 10%. Attiecīgi šāda pielaide ir: augstspiediena sūknim, sprauslai, VANOS mehānismam u.t.t. Šīs neprecizitātes (kas raksturīgas jaunām detaļām, tām nolietojoties var pārsniegt šīs robežas) sliktākajā gadījumā - var summēties un viegli pārsniegt noteiktos 10 - 12%. Tieši šī iemesla dēļ normālos apstākļos koriģētas adaptācijas, kas pieļaujamo atšķirību diapazonu paplašina līdz +/-30 - 45%.

Visbeidzot: kļūdas, kas ir par cēloni augstākminētajai problēmai:

2AF0 nitric oxide sensor, heating
2AF2 nitric oxide sensor, Lambda linear
2AF4 NOXsensor, electrical
2AF6 nitric oxide sensor, Lambda binary
30D6 nitric oxide sensor, plausibility
30D8 NOXsensor, Sensor damaged
30DA NOXsensor, heating time
30DC nitric oxide senor, heating
30DE NOXsensor - Lambdaprobe before catalyst, Korrelation
30E0 NOXsensor, Offset
30E2 nitric oxide sensor, thrust test
30E4 nitric oxide sensor, aging
30E6 nitric oxide sensor, dynamics
30E9 nitric oxide catalytic converter, aging

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Klons no Lietuvas

Benzīna dzinēji, atgāzes un TA

Eksperiments. Trešais keiss.