Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: marts, 2017

Daži snapi

Attēls
Kad dzinējs savests kārtībā - kruīzā un ne no kalna.Stratified charge performē! Lambda 2.92!
Nē, degvielas patēriņa rēķinātājs nav tikko noresetots.
Jā, tāds ir vidējais patēriņš.
Jā, tiešām pēc kilometriem atbilst.
Nē, nečunčinu kā opis.
Jā, 1100 -1200 km ar pilnu bāku brīvdienu izbraucienā: mierīgi.
Jā, iet labi. Kā jāiet mapotam N53B30.
Nē, no dīzeļiem baidās, par M5 killeriem nerunājot. Bet 518 noskrien!

Nez, cik vēl tādu N53 vispār saglabājies, kas strādā Stratified charge? LV, domāju, nebūs neviens.

Sprauslas

Attēls
N43/N53/N54 u.c. tiešās iesmidzināšanas dzinēji izmanto nevis ''klasiskas'' (spole - elektromagnēts), bet gan - pjezoelementa (materiāls, kas maina izmērus, ja tam pievada spriegumu) sprauslas.
Pjezoelementa izvēli nosaka tā lielāka ātrdarbība, kas ļauj realizēt daudzpunktu (vairāku iesmidzināšanas ciklu) iesmidzināšanas režīmu.
Par triviālām lietām nerunāšu, šoreiz par atšķirīgo.
Katru sprauslu rūpnīcā mēra divos tās raksturlīknes punktos (pie īsa un bezgalīgi gara atvēruma) un uz sprauslas korpusa pieraksta nomērītos parametrus.
Precīzs kalibrēšanas datu formāts nav pieejams - tas ir ražotāja noslēpums.
Pēc norādēm var saprast, ka:
2XX: reakcijas laika (sprauslas offset korekcijas dati) mērījums;
5XX: ražības korekcijas dati (multiplikatīvā korekcija).

Saskaņā ar MSD87 vadības bloka kļūdu aprakstiem, sprauslu ražības kodējumiem jābūt sekojošās robežās:
52.9..70.8 mJ
1.55..2.86 mg/str

Pēc sprauslas nomaiņas ir KRITISKI svarīgi šos datus ierakstīt DME (pierakstīt sprau…

Kompensācijas un adaptācijas

Attēls
Šajā ierakstā būs pastāsts par abiem šiem (kompensācijas un adaptācijas) ''zvēriem''. Apraksts attiecas ne tikai uz specifiskajiem N43/N53 dzinējiem, bet aptver visus modernos BMW dzinējus.

Kompensācijas.
Kompensācija ir analogs (vecos vadības moduļos) vai digitāls (mūsdienu dzinēju blokos) atpakaļsaites risinājums, kurš stabilizē to vai citu parametru (veido closed loop risinājumu).
Piemēram, degvielas kompensācija darbojas sekojoši:
a) nolasot Lambda zondes rādījumus, dzinēja vadība konstatē, vai maisījums ir par liesu vai treknu;
b) atkarībā no nolasītās Lambda vērtības, veic pretējas ''zīmes''/virziena korekciju degvielas padevei, lai labotu situāciju (t.i., kompensētu atšķirību).
Kompensācijas ir īstermiņa ietekmes rīks, kas darbojas nepārtraukti, kamēr dzinējs ieslēgts un netiek saglabātas dzinēja vadības blokā

Adaptācijas.
Adaptācijas ir ilgtermiņa ietekmes rīks, kas papildina kompensācijas. Atšķirības no kompensācijām:
a) adaptācijas nekavējoši ti…

Mūžīgais triceklis

N43/N53 dzinēju lielā bēda - nevienmērīgā darbība - ir visiem interesentiem, entuziastiem un "remontētājim"zināma.
Jā, reizēm pie vainas ir sveces, spoles, smidzinātāji. Bet ir viens viltīgi noslēpies iemesls, par kuru nekur netiek minēts. Kas tas ir?

Bet nu par visu pēc kārtas!
Ja dzinējam ir kļūdas par NOx katalizatoru un/vai NOx sensoru (kļūdu uzskaitījums ieraksta beigās), MSD80 vadība atslēdz Stratified charge un Homogenius lean režīmus. Šie režīmi ir galvenie, kādēļ tika izstrādāts N43/N53 dzinējs. Alternatīvajā (patiesībā - avārijas: homogēnā) režīmā daudzas funkcionalitātes lietas ir ''apgrieztas'', kā rezultātā dzinējs brīžam darbojas kā agrīnie M50 ar Motronic 1.3 vadību un ļoti šauru degvielas korekcijas diapazonu un situācija veidojas sekojoša:

1. Ja nav iespējams dzinēja pamatrežīms (t.i.: Stratified charge), N43/N53 normāli neveic cilindru individuālās degmaisījuma adaptācijas un korekcijas, rezultātā - degmaisījuma sadaījums starp cilindriem kļū…

Elektriskais ūdenssūknis

Attēls
N sērijas benzīna dzinējos izmanto elektrisko ūdenssūkni. Vecākos dzinējos tas bija ar 480W jaudu, jaunākos tā jauda sasniedz jau 700W.
Arī šis mezgls nav bez savām dīvainībām. Viss jau būtu skaisti - komunikācija pa virknes interfeisu, visu parametru (temperatūra, slodze, pašdiagnostika u.t.t.) kontrole, inteliģenta vadība, bet...

Kļūdas, kas attiecas uz šo sūkni:

Kādā režīmā strādā mana auto dzinējs?

Attēls
Diemžēl neviena no diagnostikas programmatūrām nesniedz skaidru priekšstatu par to, kādā režīmā konkrētajā brīdī strādā un N43 vai N53 dzinējs, un kādi režīmi ir atļauti. Tādēļ nākas izmantot vairākus netiešus pierādījumus un parametrus.

Sākotnējo priekšstatu - informāciju, kādā režīmā strādā N43/N53 - var iegūt, skatot INPA: system diagnosis/EOL operation mode switching sadaļu (../F9/F1)
Piemērs: dzinēja darbs homogēna maisījuma režīmā.
INPA rāda, kurā no režīmiem konkrētajā brīdī strādā dzinējs:
a) Homogēns (no kreisās)
b) Homogēni liess (ar Lambda ap 1.5)
c) Stratified charge
Piezīme: tukšgaitā iespējama dzinēja piespiedu ieslēgšana homogēnā un homogēni liesā maisījumā (pēdējais - ja ir atļauta darbība Stratified charge). Ja ir atļauta Stratified charge, atsevišķām MSD software relīzēm tas aktivizēsies (pēc F3 nospiešanas), ja dzinēja apgriezieni pārsniedz 1000RPM.

Piemērs: dzinēja darbs Stratified charge režīmā ar Lambda ap 2.0.


Pirmkārt - ja dzinēja bloka atmiņā ierakstītas kļūda…